Menu

برنامه عملیاتی امور اداری

برنامه عملیاتی امور اداری سازمان در سال 1396

 

شرح وظایف مصوب معاونت / مدیریت
فعالیت ها و اقدامات مورد نظر برای تحقق وظایف
حجم فعالیت
پیش بینی زمان اجرا
شروع
خاتمه
اجرای برنامه های جامع نظام اداری
پیگیری استقرار مجدد سیستم مدیریت کیفیت و تعیین استانداردهای کیفی خدمات
1
اردیبهشت96
آبان96
استقرار  نظام پیشنهادات
1
اردیبهشت96
تیر96
استقرار  نظام آراستگی
1
اردیبهشت96
تیر96
شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری و تعیین شیوه واگذاری
3مورد
اردیبهشت96
آبان96
برگزاری جلسات هماهنگی و توانمندسازی تأمین کنندگان
2
آذر96
آذر96
احصا و پیشنهاد اختیارات قابل واگذاری از سوی سازمان مرکز به استان ها
10مورد
بهمن96
بهمن96
تدوین دستورالعمل تشکیل جلسات در سطوح مختلف سازمان
1
خرداد96
خرداد96
پیشنهادات اصلاح تشکیلات با رویکرد چابک سازی و مناسب سازی و تسهیل گری امور
1
مرداد96
شهریور96
بررسی قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها برای مدیریت های آموزش و پژوهش و نظام فنی و اجرایی
2
خرداد96
اسفند96
طراحی مدل مدیریتی پشتیبانی نظام پیشنهادات و نظام آراستگی و مدیریت دانش
3
فروردین96
تیر96
تدوین دستورالعمل استانداردسازی تجهیزات و فضاهای اداری
2 ساختمان
تیر96
مرداد96
تدوین سند توسعه نیروی انسانی
1
مرداد96
آبان96
اجرای کامل تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با تأکید بر مصادیق اختصاصی سازمان
1
فروردین96
اسفند96
تنظیم و اجرای برنامه ارتقای سلامت اداری و پایش آن بر اساس شاخص‌های سلامت سازمان
1
فروردین96
اسفند96
سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی و تدوین برنامه بهبود آن
1
تیر96
مرداد96
راه اندازی سیستم نظرسنجی و میزان رضایت ارباب رجوع به صورت فیزیکی و الکترونیکی
1
مهر96
آبان96
استقرار نظام مدیریت عملکرد در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد
1
بهمن96
اسفند96
ارزشیابی سال1396 کارکنان  بر اساس دستورالعمل مربوطه و به صورت الکترونیکی تا 15 اسفند سالجاری
1
اسفند96
اسفند96
امکان سنجی استقرار شیوه های ارزیابی عملکرد کارکنان
1
آذر96
آذر96
تدوین شاخص های بهره‌وری سازمان
1
آبان96
آبان96
تعیین بازرس و همکاری در اجرای دستورالعمل اجرای مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
1
خرداد96
خرداد96
ثبت کلیه سوابق آموزشی کارکنان پس از راه اندازی نرم افزار جدید آموزش
1
اردیبهشت96
تیر96
تصویب و اجرای برنامه های آموزشی کارکنان سازمان
1
اردیبهشت96
اسفند96
برگزاری دوره‌های آموزشی با رویکرد تربیت مدیران آینده سازمان ( جانشین پروری)
1
مهر96
اسفند96
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدها با اولویت الف: جذب امریه ب: مأمور از سایر دستگاه‌ها ج: اخذ مجوزهای استخدام
5نفر
فروردین96
اسفند96
تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به قطعی
10نفر
فروردین96
اسفند96
تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی
20نفر
اردیبهشت96
خرداد96
پیگیری و انجام امور مربوط به کاهش تعداد کارکنان قراردادی از طریق تبدیل وضع در صورت ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط
طبق دستورالعمل
بهمن96
اسفند96
ارائه پیشنهادات در زمینه اصلاح طبقه بندی مشاغل و ساختار نظام پرداخت
1
آذر96
آذر96
انجام امور دبیرخانه ای کارگروه توسعه مدیریت سازمان و کمیته های تخصصی ذیل آن
20جلسه
فروردین96
اسفند96
تشکیل کمیته رفاهی سازمان و تدوین و تصویب نظام‌نامه رفاهی سازمان
12
فروردین96
خرداد96
ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی رفاهی کارکنان
1
خرداد96
مهر96
تدوین آیین نامه نقل و انتقال کارکنان
1
اردیبهشت96
خرداد96
امکان سنجی تهیه بایگانی الکترونیکی پرونده های پرسنلی
1
مرداد96
آبان96
اجرای تشکیلات
ثبت تشکیلات سازمان در سامانه کارمند ایران
1
فروردین96
خرداد96
تعیین تکلیف پست های با نام
1
مهر96
بهمن96
بازنشستگان
ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی بازنشستگان
1
اردیبهشت96
تیر96
تکمیل مدارک و اسناد و صدور احکام بازنشستگی
2
اردیبهشت96
اسفند96
صدور ابلاغ های حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان
60
اردیبهشت96
خرداد96
احتساب پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بازنشستگان
2
اردیبهشت96
اسفند96
صدور احکام
راه اندازی و استقرار نرم افزار پرسنلی چارگون و صدور احکام
1
اردیبهشت96
خرداد96
انتقال اطلاعات پرسنلی از نرم افزار رهیافت  به چارگون
1
اردیبهشت96
خرداد96
انتقال اطلاعات پرسنلی سازمان موجود در سرورهای استانداری
1
اردیبهشت96
مرداد96
به روز رسانی بانک اطلاعاتی پرسنل
1
اردیبهشت96
تیر96
محاسبه مجدد تاریخ های ارتقا طبقه همکاران و اطلاع رسانی عمومی
67نفر
اردیبهشت96
تیر96
صدور منظم و به موقع احکام کارگزینی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی براساس قوانین ابلاغی و مصوبات کمیته سرمایه انسانی
200حکم
اردیبهشت96
تیر96
صدور احکام نیروهای امریه
11
اردیبهشت96
تیر96
حضور و غیاب
نظارت بر فرآیند تردد، مرخصی ها و ماموریت های کارکنان
1080مورد
فروردین96
اسفند96
گزارش ترددهای ناقص، غیبت ها، تاخیر در ورود، تعجیل در خروج به پرسنل و مدیران ذیربط جهت رفع موارد
60مورد
فروردین96
اسفند96
اعلام مانده مرخصی سالانه همکاران
90مورد
اسفند96
اسفند96
اعلام کارکرد پرسنل به مدیران و معاونین مربوط
12مورد
فروردین96
اسفند96
سایر امور مرتبط
صدور گواهی ها و تاییدیه های پرسنلی
30
فروردین96
اسفند96
ارائه گزارشات جامع و پویا پرسنلی
30
فروردین96
اسفند96
بررسی و تهیه دفاعیه های لازم در خصوص شکایات واصله پرسنلی
درصورت وجود شکایت
فروردین96
اسفند96
بررسی تقاضاهای واصله درخصوص اشتغال و ماموریت و تهیه و ارسال پاسخ مقتضی
به تعداد تقاضای واصله
فروردین96
اسفند96
اخذ و بررسی تقاضاهای امریه، تهیه فهرست مربوط و تشکیل جلسات مصاحبه تخصصی، تکمیل مدارک و پیگیری مراحل جذب نیروی امریه
به تعداد تقاضای واصله
فروردین96
اسفند96
پیگیری، انجام و ارائه گزاراشات عملکرد ستاد اقامه نماز سازمان
2
فروردین96
اسفند96
برنامه‌ریزی و اجرایبرنامه‌های مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت ویژه سازمان
 
فروردین96
اسفند96
برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به فعالیت‌های قرآنی مربوط به سازمان
 
فروردین96
اسفند96
برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به صیانت از حریم امنیت عمومی و عفاف و حجاب ویژه سازمان
 
فروردین96
اسفند96
برنامه‌ریزی و انجام و پیگیری امور مربوط به ایثارگران ویژه سازمان و ارائه گزارشات  به مرکز
 
فروردین96
اسفند96
پیگیری و انجام امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ویژه سازمان
 
فروردین96
اسفند96
اطلاع رسانی کلیه بخشنامه ها و قوانین اداری به کارکنان
30
فروردین96
اسفند96
ساماندهی و بروزآوری بایگانی پرسنلی
1
فروردین96
اسفند96

 

 

دی ان ان