Menu

برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات

برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات سازمان در سال 1396

 

شرح وظایف مصوب معاونت / مدیریت
فعالیت ها و اقدامات مورد نظر برای تحقق وظایف
حجم فعالیت
پیش بینی زمان اجرا
شروع
خاتمه
بررسی و شناخت سیستمهای مورد نیاز سازمان و راه اندازی و پشتیبانی سیستمهای طراحی شده مرکز
راه اندازی سیستم پرسنلی
1
فروردین 96
شهریور 96
راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد
1
اردیبهشت96
خرداد96
راه اندازی سیستم تشکیلات
1
خرداد 96
تیر96
راه اندازی سیستم بازنشستگان
1
خرداد 96
مرداد96
راه اندازی سیستم جلسات سازمان
1
تیر96
شهریور 96
راه اندازی سیستم ارزشیابی کارکنان
1
تیر96
شهریور 96
راه اندازی سیستم نظام پیشنهادات
1
تیر96
شهریور 96
ارتقا سیستم نظارت 4 و راه اندازی آن بصورت متمرکز
1
اردیبهشت96
شهریور 96
ارتقاء نرم افزار کتابخانه سازمان
1
اردیبهشت96
تیر96
ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری
ارتقاء رایانه همکاران
30
فروردین96
اسفند 96
پشتیبانی، تعمیرات و رفع ایرادهای ‌سیستم های سخت افزاری کارکنان
 
 
 
شناسایی تجهیزات مهم ( گلوگاه ) شبکه سازمان و راه اندازی سیستمRedundancy ( موازی ) برای افزایش امنیت آنها
3
خرداد 96
شهریور 96
ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و شبکه سازمان
راه اندازی مجازی سازی دسکتاپ ( VDI)
1
خرداد 96
شهریور 96
پیاده سازی سیستم BPMS  ( فرآیندساز - فرم  ساز ) در سطح سازمان
1
خرداد 96
اسفند 96
پیگیری استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
1
خرداد 96
اسفند 96
توسعه کاربردهای ابزار فرابر
1
خرداد 96
اسفند 96
توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری
تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل : اهداف، اولویتها، زمانبندی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب
1
مرداد96
آبان96
برنامه‌ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی و راهبری اجرای برنامه
1
مرداد96
آبان96
تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه
1
مرداد96
آبان96
امکان سنجی دسترسی مردم به ارایه خدمات سازمان از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...
1
تیر96
اسفند96
نظارت بر فرآیند بروز رسانی و استانداردسازی وب سایت سازمان
1
فروردین96
اسفند96
امکان سنجی تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک
1
خرداد 96
تیر96
اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان سازمان در زمینه فناوری اطلاعات بر اساس ارزیابی حاصل از نرم افزار خدمات انفورماتیک
150 نفرساعت
فروردین96
اسفند96
اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی همکاران و ارباب رجوع در استفاده از خدمات الکترونیکی
1
فروردین96
اسفند96

 

 

دی ان ان