Menu

گزارش عملکرد فناوری اطلاعات سازمان در 6 ماهه اول سال 1396

 

ردیف شرح وظایف مصوب معاونت / مدیریت فعالیت ها و اقدامات مورد نظر برای تحقق وظایف حجم فعالیت پیش بینی زمان اجرا پیش‌بینی عملکرد 5ماهه 1396 تحقق در 6 ماهه 1396
شروع خاتمه حجم (مقدار) درصد میزان عملکرد درصد تحقق
۶ بررسی و شناخت سیستمهای مورد نیاز سازمان و راه اندازی و پشتیبانی سیستمهای طراحی شده مرکز راه اندازی سیستم پرسنلی ۱ فروردین 96 شهریور 96 ۱ 100 ۱ ۱۰۰
راه اندازی سیستم حقوق و دستمزد 1 اردیبهشت96 خرداد96 ۱ ۱۰۰ ۱ ۱۰۰
راه اندازی سیستم تشکیلات 1 خرداد 96 تیر96 ۱ ۱۰۰ - -
راه اندازی سیستم بازنشستگان 1 خرداد 96 مرداد96 ۱ ۱۰۰ ۰ ۰
راه اندازی سیستم جلسات سازمان 1 تیر96 شهریور 96 ۱ 100 ۰ ۰
راه اندازی سیستم ارزشیابی کارکنان 1 تیر96 شهریور 96 ۱ 100 ۰ ۰
راه اندازی سیستم نظام پیشنهادات 1 تیر96 شهریور 96 ۱ 100 ۰ ۰
ارتقا سیستم نظارت 4 و راه اندازی آن بصورت متمرکز 1 اردیبهشت96 شهریور 96 1 100 ۱ ۵۰
ارتقاء نرم افزار کتابخانه سازمان 1 اردیبهشت96 تیر96 ۱ ۱۰۰ ۰ ۰
9 ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری ارتقاء رایانه همکاران 30 فروردین96 اسفند 96 15 50 ۱۳ 87
پشتیبانی، تعمیرات و رفع ایرادهای ‌سیستم های سخت افزاری کارکنان - فروردین96 اسفند 96 - - - 100
ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و شبکه سازمان راه اندازی مجازی سازی دسکتاپ ( VDI) 1 خرداد 96 شهریور 96 ۱ 100 ۱ ۱۰۰
پیاده سازی سیستم BPMS  ( فرآیندساز - فرم  ساز ) در سطح سازمان 1 خرداد 96 اسفند 96 ۱ ۴۰ - -
توسعه کاربردهای ابزار فرابر 1 خرداد 96 اسفند 96 ۱ ۴۰ ۱ 100
برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس 20 فروردین 96 اسفند 96 10 50 11 110
تهیه پشتیبان از اطلاعات مهم و الکترونیکی سازمان - فروردین 96 اسفند 96 - - - 100
نصب، بروزرسانی و پشتیبانی نرم افزارهای عمومی و اختصاصی و شبکه سازمان        - فروردین 96 اسفند 96 - - - 100
ایجاد ایمیل سازمانی همکاران 10 فروردین 96 اسفند 96 5 50 8 160
تامین پهنای باند و حساب اینترنت همکاران 10 فروردین 96 اسفند 96 5 50 8 160
امنیت شبکه و اطلاعات سازمان تهیه نرم افزار مدیریت اینترنت (اکانتینگ) 1 مهر 96 اسفند 96 - - - -
کترل ورود ویروس به سازمان از طریق نصب، بروزرسانی و تمدید لایسنس آنتی ویروس   فروردین 96 اسفند 96 - - - -
راه اندازی سرور اختصاصی بکاپ سازمان 1 تیر 96 شهریور 96 1 100 1 100
پیگیری استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات 1 خرداد 96 اسفند 96 ۱ ۴۰ - -
شناسایی تجهیزات مهم ( گلوگاه ) شبکه سازمان و راه اندازی سیستمRedundancy ( موازی ) برای افزایش امنیت آنها 3 خرداد 96 شهریور 96 ۳ 100 ۱ ۳۳
توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل : اهداف، اولویتها، زمانبندی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب 1 مرداد96 آبان96 ۱ ۶۲ ۱ ۳۰
برنامه‌ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی و راهبری اجرای برنامه 1 مرداد96 آبان96 ۱ ۶۲ - -
تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه 1 مرداد96 آبان96 ۱ ۶۲ - -
امکان سنجی دسترسی مردم به ارایه خدمات سازمان از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ... 1 تیر96 اسفند96        
نظارت بر فرآیند بروز رسانی و استانداردسازی وب سایت سازمان 1 فروردین96 اسفند96 ۱ 50 ۱ ۱۰۰
امکان سنجی تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک 1 خرداد 96 تیر96 ۱ ۱۰۰ - -
اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان سازمان در زمینه فناوری اطلاعات بر اساس ارزیابی حاصل از نرم افزار خدمات انفورماتیک 150 نفرساعت فروردین96 اسفند96        
اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی همکاران و ارباب رجوع در استفاده از خدمات الکترونیکی 1 فروردین96 اسفند96 ۱ 50 ۱ ۱۰۰

 

دی ان ان